Pritožbe in spori

Spletna trgovina foxit.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Spletna trgovina foxit.si  se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem foxit.si  lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 070 299 116 ali po elektronski pošti na info@foxit.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@foxit.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Foxit.si se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si foxit.si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Virtus fox d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Virtus fox d.o.o. , ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.Reklamacije in vračilo blaga

V primeru, da kupec ni zadovoljen s kupljenim izdelkom, ima pravico, da kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga. To mora sporočiti pisno na elektronski naslov: info@foxit.si, blago pa vrniti nemudoma oz. v 14 dneh po obvestilu. V tem primeru kupec sam poravna stroške, ki nastanejo ob vračilu blaga. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. V primeru odstopa od pogodbe prodajalec nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne kupnino za naročeno blago. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov(neuradno prečiščeno besedilo).

Pošiljk z odkupnino ne sprejmemo. Blago lahko tudi zamenjate z drugim izdelkom iz naše spletne ponudbe. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mora obvezno izpolniti obrazec, da nedvoumno odstopa od pogodbe. Obrazec najdete spodaj.

Prenesi obrazec.

Kaj lahko storim, če pride do incidenta?

Možne situacije::

Incidenti v 24/48 urah po dostavi z znaki poškodovane embalaže:

Vsi izdelki zapustijo skladišče z embalažo, ki je v brezhibnem stanju. Če ste ob prevzetju ugotovi poškodbe, morate to OBVEZNO jasno navesti na odpremnici dostavnega podjetja tako, da npr. napišete VIDNO POŠKODOVANA EMBALAŽA.

Če nas stranka o incidentu obvesti v 24 urah po dostavi s priloženo skenirano odpremnico, lahko ta dokument uporabimo za uveljavljanje zavarovanja špediterja in poškodovani izdelek zamenjamo z novim, ko se incident reši.

Incidenti med 48 urami in 15 dnevi po dostavi:

Če se pritožujete zaradi okvarjenega izdelka, embalaže ali druge odkrite napake incident morate podkrepiti s slikami in poskrbeti, da se izdelek vrne v naše prostore za neposreden pregled.

Garancija – Tehnična podpora po preteklih 15 dneh od dostave

Vsi izdelki imajo 12 mesečno garancijo, ki jo nudi izvajalec, in sicer od dneva dostave, razen za pokvarljive izdelke in zdravstvene ali higienske izdelke. Napake, ki nastanejo zaradi malomarnosti, udarcev, zlorabe ali nedovoljenih posegov, napačne napetosti ali montaže in obrabe, niso vključene. Pri računalniških izdelkih garancija ne krije odstranjevanja virusov, obnavljanja programov ali ponovne instalacije diska. Če je garancijski zahtevek upravičen, se skladno z zakonom izdelek popravi, zamenja, vrne ali se mu zniža cena.

Garancija ne velja:

– Če se podrobnosti garancije ali dokazilo o nakupu modificirajo, spremenijo ali zamenjajo; in/ali

– če je bila identifikacijska številka izdelka v garanciji spremenjena ali popravljena brez predhodnega dovoljenja tehnične podpore.

Da bi lahko izkoristili garancijo, morate nam to sporočiti po Kontaktnem centru, ter navesti:

– foxit.si številko naročila

– Opis izdelka

– Opis težave z izdelkom

– Priloženimi slikami v primeru vidnih poškodb

Vsak primer obravnavamo posamezno. Prejeli boste sporočilo tehnične podpore.

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna: če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.